Ylös
Psykoterapeutti (VET) Kirsi-Marja Hoffren

Kirsi-Marja Hoffrén

Psykoterapeutti (VET) Kirsi-Marja Hoffrén

Tällä hetkellä toimin Terveystalo Pori Lääkäritalossa päätoimisena ammatinharjoittajana.

Olen vuodesta 2002 työskennellyt sosiaalialalla asiakas- ja esimiestehtävissä, mm. katkaisuhoito- ja päihdekuntoutusyksiköissä, A-klinikalla, perheneuvolassa ja lastensuojelussa. Työkokemusta on kertynyt myös kehittämis- ja asiantuntijatehtävistä. Työnohjauksessa on ollut lastensuojelulaitoksen ja koulutoimen työntekijöitä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto on vuonna 2008 antanut minulle oikeuden käyttää nimikesuojattua psykoterapeutin ammattinimikettä. Olen toiminut vuodesta 2009 sivutoimisena ammatinharjoittajana. Toimin myös Kelan hyväksymänä psykoterapeuttina perheterapian ja vanhempien ohjauksen osalta.

Psykoterapiakoulutukseni:

  • Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus / vaativan erityistason perheterapiakoulutus 2008–2010. Ammatillinen pätevyys toimia kyseisen psykoterapiasuuntauksen työnohjaajana ja kouluttajana.
  • Vuorovaikutusprosessien Tutkimuskeskus / erityistason perheterapiakoulutus 2005–2008. Ammatillinen pätevyys toimia itsenäisenä perheterapeuttina.
  • Kognitiivisen psykoterapian perustaidot, Integrum-instituutti 2002–2003

Meneillään olevat opinnot:

  • Työnohjaus- ja prosessikonsulttikoulutus, Turun yliopisto, Brahea-keskus

  © 2016 - 2023   Perhe- ja paripsykoterapiapalvelut Kirsi-Marja Hoffrén | Dynamic Solutions  Valokuvat: Minna Bergman-Simula