Ylös
Perheterapia

Perheterapia

Perheterapia on aiheellista silloin, kun perheessä ilmenee pulmia, joita ei kyetä yhdessä kohtaamaan tai ratkaisemaan tyydyttävällä tavalla.

Perheterapia kuuluu Kelan korvauksen piiriin.

Keskustelun lähtökohtana voivat olla

 • perheen voimavarat
 • uusperheen arki
 • akuutti kriisi
 • väkivalta
 • eron pohdinta tai eroaminen
 • vakava sairastuminen
 • psyykkiset ongelmat
 • päihteiden käyttö
 • lapsettomuus
 • lapsen syntymä
 • perheenjäsenen tai lähipiirissä tapahtunut kuolema
 • perheen kehitysvaiheisiin ja tehtäviin liittyvien kysymysten pohdinta
 • vanhemmuus, lapset sekä parisuhde.

Tavoitteet

Perheterapialla pyritään siihen, että ne ajankohtaisen vuorovaikutusverkon rakenteet, jotka ylläpitävät yksilöllistä mielenterveyden häiriötä ja estävät kehityksellisesti rakentavia ratkaisuja, muuttuisivat. Tämä tapahtuu erityisesti tavoittelemalla perheen vuorovaikutuksessa olevia myönteisiä voimavaroja ja mahdollisuuksia.

Miten?

Terapiatyöskentely tapahtuu pääosin keskustelemalla yhdessä perheen kanssa tai kahdenkeskisissä yksilötapaamisissa. Perheterapialla on pyrkimys tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamia vaikeuksia.

Kuntoutuspsykoterapia perheterapiana

Kelalla on lakisääteinen velvollisuus korvata kuntoutuspsykoterapia. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaan vakuutetun työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi henkilölle, jolla on todettu työ- tai opiskelukykyä uhkaava mielenterveyden häiriö. Kuntoutuspsykoterapian saaminen edellyttää psykiatrian erikoislääkärin lausuntoa.

Kuntoutuspäätös tehdään 26–67-vuotiaiden aikuisten psykoterapiana tai 16-25-vuotiaiden nuorten psykoterapiana. Perheterapiaan osallistuu kuntoutujan lisäksi muita perheenjäseniä kuten esim. puoliso, kuntoutujan vanhemmat ja tarvittaessa myös sisaruksia. Yleisimmin perheterapia toteutuu kerran viikossa tai harvemmin (1–3 kertaa kuukaudessa).

Haluatko kysyä jotain perheterapiasta?

Voit olla minuun yhteydessä 044 366 3524, kirsi-marja.hoffren@perhejapari.fi tai nettilomakkeen kautta.

Varaa aikasi Terveystalon verkkoajanvarauksesta
Aloita valitsemalla käyntisi maksajatyyppi, valitse asiantuntijat ja tämän jälkeen kirjoita "hae asiantuntijaa nimellä" -kenttään Kirsi-Marja Hoffren.

Ajanvaraus puhelimitse Terveystalon kautta: 030 6000.

  ©   Perhe- ja paripsykoterapiapalvelut Kirsi-Marja Hoffrén & Dynamic Solutions  Valokuvat: Minna Bergman-Simula